SAMSUNG

Khuyễn mãi đã trừ vào giá, có thể tặng ốp một số thời điểm

Giảm giá 10% khi mua phụ kiện thêm.

(Giá có thể tăng hoặc giảm theo thời điểm)

Samsung Galaxy S22 Ultra 512Gb (Đen – trắng – xanh – burgundy)

Samsung Galaxy S22 Ultra 512Gb (Đen – trắng – xanh – burgundy)

27.590.000VNĐ

Khuyễn mãi đã trừ vào giá, có thể tặng ốp một số thời điểm

Giảm giá 10% khi mua phụ kiện thêm.

(Giá có thể tăng hoặc giảm theo thời điểm)

Samsung Galaxy S22 Ultra 256Gb (Đen – trắng – xanh – burgundy)

Samsung Galaxy S22 Ultra 256Gb (Đen – trắng – xanh – burgundy)

24.990.000VNĐ

Khuyễn mãi đã trừ vào giá, có thể tặng ốp một số thời điểm

Giảm giá 10% khi mua phụ kiện thêm.

(Giá có thể tăng hoặc giảm theo thời điểm)

Samsung Galaxy S22 Ultra 128Gb (Đen – trắng – xanh – burgundy)

Samsung Galaxy S22 Ultra 128Gb (Đen – trắng – xanh – burgundy)

22.590.000VNĐ

Khuyễn mãi đã trừ vào giá, có thể tặng ốp một số thời điểm

Giảm giá 10% khi mua phụ kiên thêm.

(Giá có thể tăng hoặc giảm theo thời điểm)

Samsung Galaxy S22 Plus 256Gb (Đen – trắng – xanh – Hồng)

Samsung Galaxy S22 Plus 256Gb (Đen – trắng – xanh – Hồng)

21.590.000VNĐ

Khuyễn mãi đã trừ vào giá, có thể tặng ốp một số thời điểm

Giảm giá 10% khi mua phụ kiên thêm.

(Giá có thể tăng hoặc giảm theo thời điểm)

Samsung Galaxy S22 Plus 128Gb (Đen – trắng – xanh – Hồng)

Samsung Galaxy S22 Plus 128Gb (Đen – trắng – xanh – Hồng)

19.890.000VNĐ

Khuyễn mãi đã trừ vào giá, có thể tặng ốp một số thời điểm

Giảm giá 10% khi mua phụ kiện thêm.

(Giá có thể tăng hoặc giảm theo thời điểm)

Samsung Galaxy S22 256GB (Đen – trắng – xanh – hồng)

Samsung Galaxy S22 256GB (Đen – trắng – xanh – hồng)

17.990.000VNĐ

Khuyễn mãi đã trừ vào giá, có thể tặng ốp một số thời điểm

Giảm giá 10% khi mua phụ kiên thêm.

(Giá có thể tăng hoặc giảm theo thời điểm)

Samsung Galaxy S22  128GB (Màu Đen – trắng – xanh – pink gold)

Samsung Galaxy S22 128GB (Màu Đen – trắng – xanh – pink gold)

14.290.000VNĐ

Khuyễn mãi đã trừ vào giá, có thể tặng ốp một số thời điểm

Giảm giá 10% khi mua phụ kiên thêm.

(Giá có thể tăng hoặc giảm theo thời điểm Quý Khách nhé!)

Samsung Galaxy Z Flip3 5G 256GB Chính hãng

Samsung Galaxy Z Flip3 5G 256GB Chính hãng

19.590.000VNĐ

Khuyến mãi giảm giá 30% khi mua củ sạc

Gía thay đổi theo mầu và thời điểm.

Quý khách liên hệ để được giá tốt nhất!

Samsung Galaxy Z Flip3 5G 128GB Chính hãng

Samsung Galaxy Z Flip3 5G 128GB Chính hãng

17.990.000VNĐ

Khuyến mãi giảm giá 30% khi mua củ sạc

Gía thay đổi theo mầu và thời điểm.

Quý khách liên hệ để được giá tốt nhất!

Samsung Galaxy Z Fold3 5G  256Gb Chính Hãng

Samsung Galaxy Z Fold3 5G 256Gb Chính Hãng

30.590.000VNĐ

Khuyến mãi giảm giá 30% khi mua củ sạc

Gía thay đổi theo mầu và thời điểm.

Quý khách liên hệ để được giá tốt nhất!

Samsung Galaxy Z Fold3 5G  512Gb Chính Hãng

Samsung Galaxy Z Fold3 5G 512Gb Chính Hãng

33.890.000VNĐ