SAMSUNG

Máy chính hãng samsung việt nam!

Mới 100%, Khuyến mãi đã trừ vào giá.

Củ sạc xịn giảm 20% còn 300K

Bảo hành 12 tháng, Đổi mới lỗi 1 đổi 1 tuần đầu.

Care plus + Phòng chờ thương gia (Tùy giai đoạn có)

Galaxy zflip 4  256Gb 5G Chính Hãng

Galaxy zflip 4 256Gb 5G Chính Hãng

16.690.000VNĐ

Máy chính hãng samsung việt nam!

Mới 100%, Khuyến mãi đã trừ vào giá.

Củ sạc xịn giảm 20% còn 300K

Bảo hành 12 tháng, Đổi mới lỗi 1 đổi 1 tuần đầu.

Care plus + Phòng chờ thương gia (Tùy giai đoạn có)

Galaxy zflip 4  128Gb 5G Chính Hãng

Galaxy zflip 4 128Gb 5G Chính Hãng

15.590.000VNĐ

Máy chính hãng samsung việt nam!

Mới 100%, Khuyến mãi đã trừ vào giá.

Củ sạc xịn giảm 20% còn 300K

Bảo hành 12 tháng, Đổi mới lỗi tuần đầu.

Care plus + Phòng chờ thương gia (Tùy giai đoạn có)

Galaxy Fold 4 512gb chính hãng

Galaxy Fold 4 512gb chính hãng

2.799.000VNĐ

Máy chính hãng samsung việt nam!

Mới 100%, nguyên seal

Bảo hành 12 tháng, Đổi mới lỗi tuần đầu.

Care plus +  (Tùy giai đoạn có)

Giá có thể thay đổi theo thời điểm.

Galaxy Fold 4 256gb chính hãng

Galaxy Fold 4 256gb chính hãng

26.890.000VNĐ

Khuyễn mãi đã trừ vào giá, có thể tặng ốp một số thời điểm

Giảm giá 10% khi mua phụ kiện.

Bảo hành 12 tháng, đổi mới 1 đổi 1 tuần đầu.

(Giá có thể tăng hoặc giảm theo thời điểm Quý khách nhé)

Samsung Galaxy S22 Ultra 512Gb (Đen – trắng – xanh – burgundy)

Samsung Galaxy S22 Ultra 512Gb (Đen – trắng – xanh – burgundy)

24.890.000VNĐ

Khuyễn mãi đã trừ vào giá, có thể tặng ốp một số thời điểm

Giảm giá 10% khi mua phụ kiện thêm.

(Giá có thể tăng hoặc giảm theo thời điểm)

Samsung Galaxy S22 Ultra 256Gb (Đen – trắng – xanh – burgundy)

Samsung Galaxy S22 Ultra 256Gb (Đen – trắng – xanh – burgundy)

22.890.000VNĐ

Khuyễn mãi đã trừ vào giá, có thể tặng ốp một số thời điểm

Giảm giá 10% khi mua phụ kiện thêm.

(Giá có thể tăng hoặc giảm theo thời điểm)

Samsung Galaxy S22 Ultra 128Gb (Đen – trắng – xanh – burgundy)

Samsung Galaxy S22 Ultra 128Gb (Đen – trắng – xanh – burgundy)

19.890.000VNĐ

Khuyễn mãi đã trừ vào giá, có thể tặng ốp một số thời điểm

Giảm giá 10% khi mua phụ kiên thêm.

(Giá có thể tăng hoặc giảm theo thời điểm)

Samsung Galaxy S22 Plus 256Gb (Đen – trắng – xanh – Hồng)

Samsung Galaxy S22 Plus 256Gb (Đen – trắng – xanh – Hồng)

17.590.000VNĐ

Khuyễn mãi đã trừ vào giá, có thể tặng ốp một số thời điểm

Giảm giá 10% khi mua phụ kiên thêm.

(Giá có thể tăng hoặc giảm theo thời điểm)

Samsung Galaxy S22 Plus 128Gb (Đen – trắng – xanh – Hồng)

Samsung Galaxy S22 Plus 128Gb (Đen – trắng – xanh – Hồng)

15.890.000VNĐ

Khuyễn mãi đã trừ vào giá, có thể tặng ốp một số thời điểm

Giảm giá 10% khi mua phụ kiện thêm.

(Giá có thể tăng hoặc giảm theo thời điểm)

Samsung Galaxy S22 256GB (Đen – trắng – xanh – hồng)

Samsung Galaxy S22 256GB (Đen – trắng – xanh – hồng)

17.990.000VNĐ

Khuyễn mãi đã trừ vào giá, có thể tặng ốp một số thời điểm

Giảm giá 10% khi mua phụ kiên thêm.

(Giá có thể tăng hoặc giảm theo thời điểm)

Samsung Galaxy S22  128GB (Màu Đen – trắng – xanh – pink gold)

Samsung Galaxy S22 128GB (Màu Đen – trắng – xanh – pink gold)

14.590.000VNĐ