Máy cũ (fold 3, s22 series)

Khuyễn mãi đã trừ vào giá, có thể tặng ốp một số thời điểm

Giảm giá 10% khi mua phụ kiện.

Bảo hành 12 tháng, đổi mới 1 đổi 1 tuần đầu.

(Giá có thể tăng hoặc giảm theo thời điểm Quý khách nhé)

Samsung Galaxy S22 Ultra 512Gb (Đen – trắng – xanh – burgundy)

Samsung Galaxy S22 Ultra 512Gb (Đen – trắng – xanh – burgundy)

24.890.000VNĐ

Khuyễn mãi đã trừ vào giá, có thể tặng ốp một số thời điểm

Giảm giá 10% khi mua phụ kiện thêm.

(Giá có thể tăng hoặc giảm theo thời điểm)

Samsung Galaxy S22 Ultra 256Gb (Đen – trắng – xanh – burgundy)

Samsung Galaxy S22 Ultra 256Gb (Đen – trắng – xanh – burgundy)

22.890.000VNĐ

Khuyễn mãi đã trừ vào giá, có thể tặng ốp một số thời điểm

Giảm giá 10% khi mua phụ kiện thêm.

(Giá có thể tăng hoặc giảm theo thời điểm)

Samsung Galaxy S22 Ultra 128Gb (Đen – trắng – xanh – burgundy)

Samsung Galaxy S22 Ultra 128Gb (Đen – trắng – xanh – burgundy)

19.890.000VNĐ

Khuyễn mãi đã trừ vào giá, có thể tặng ốp một số thời điểm

Giảm giá 10% khi mua phụ kiên thêm.

(Giá có thể tăng hoặc giảm theo thời điểm)

Samsung Galaxy S22 Plus 256Gb (Đen – trắng – xanh – Hồng)

Samsung Galaxy S22 Plus 256Gb (Đen – trắng – xanh – Hồng)

17.590.000VNĐ

Khuyễn mãi đã trừ vào giá, có thể tặng ốp một số thời điểm

Giảm giá 10% khi mua phụ kiên thêm.

(Giá có thể tăng hoặc giảm theo thời điểm)

Samsung Galaxy S22 Plus 128Gb (Đen – trắng – xanh – Hồng)

Samsung Galaxy S22 Plus 128Gb (Đen – trắng – xanh – Hồng)

15.890.000VNĐ

Khuyễn mãi đã trừ vào giá, có thể tặng ốp một số thời điểm

Giảm giá 10% khi mua phụ kiện thêm.

(Giá có thể tăng hoặc giảm theo thời điểm)

Samsung Galaxy S22 256GB (Đen – trắng – xanh – hồng)

Samsung Galaxy S22 256GB (Đen – trắng – xanh – hồng)

17.990.000VNĐ

Khuyễn mãi đã trừ vào giá, có thể tặng ốp một số thời điểm

Giảm giá 10% khi mua phụ kiên thêm.

(Giá có thể tăng hoặc giảm theo thời điểm)

Samsung Galaxy S22  128GB (Màu Đen – trắng – xanh – pink gold)

Samsung Galaxy S22 128GB (Màu Đen – trắng – xanh – pink gold)

14.590.000VNĐ